Số và ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

Hỗ trợ

32 - KH/ĐTN 17/07/2018

Kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện phong trào Học sinh 3 rèn luyện năm học 2017 - 2018

05 - HD/ĐTN 17/05/2018

HD xét chọn danh hiệu học sinh 3 rèn luyện 2017 - 2018

116-CV/ĐTN 19/08/2018

V/v tuyên dương danh hiệu học sinh 3 rèn luyện năm học 2017 - 2018

TL, HD 06/11/2018

THỂ LỆ, HƯỚNG DẪN Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai"

42-KH/HĐĐ 06/11/2018

KẾ HOẠCH triển khai cuộc thi "Đọc sách vì tương lai"

10-HD/HĐĐ 09/11/2018

HƯỚNG DẪN triển khai phong trào kế hoạch nhỏ, giai đoạn 2018-2022

09-HD/HĐĐ 09/11/2018

HƯỚNG DẪN vv quản lý thu, chi và sử dụng quỹ Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Đông Hà, giai đoạn 2018-2022

58-BC/ĐTN 20/10/2018

Báo cáo Đoàn 3 chủ động

59 - BC/ĐTN 20/10/2018

BC Chương trình rèn luyện đoàn viên 2018

56-BC/ĐTN 20/10/2018

Báo cáo kết quả triển khai 6 bài học lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên thanh niên


« 1 2 3 4 5  ... » 

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


Bản quyền thuộc về: THÀNH ĐOÀN ĐÔNG HÀ

Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
20 Trần Hưng Đạo, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

  THÀNH ĐOÀN ĐÔNG HÀ


Địa chỉ: 03 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 0233.3853.971
Email: thanhdoandongha@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
1

Tổng truy cập
Tổng truy cập
249,344