Số và ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

Hỗ trợ

17-KH/ĐTN 25/03/2018

KẾ HOẠCH tổ chức học tập, tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

08-KH/ĐTN 24/01/2018

KẾ HOẠCH tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

02a-HD/ĐTN 21/03/2018

HƯỚNG DẪN học tập, quán triệt Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

01-HD/ĐTN 26/01/2018

HƯỚNG DẪN tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

30 CV/ĐTN 28/03/2018

V/v triển khai tuyên truyền cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo TN Nông thôn

30CV/ĐTN 28/03/2018

Triển khai cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn lần 1

05HD/ĐTN 05/09/2018

Hướng dẫn tổ chức tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè 2018

11/KHPH-NTN - TĐ 21/05/2018

Phối hợp tổ chức Sân chơi cuối tuần và hoạt động hè 2018

02/KH-BCĐ 16/04/2018

Kế hoạch kiểm tra liên ngành CCB-ĐTN

14-KH/ĐTN 08/03/2018

Kế hoạch kiểm tra, giám sát 2018


« 1 2 3 4 5  ... » 

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


Bản quyền thuộc về: THÀNH ĐOÀN ĐÔNG HÀ

Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
20 Trần Hưng Đạo, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

  THÀNH ĐOÀN ĐÔNG HÀ


Địa chỉ: 03 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 0233.3853.971
Email: thanhdoandongha@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
3

Tổng truy cập
Tổng truy cập
248,014