Số và ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

Hỗ trợ

03-CTR/UBH 21/03/2019

Chương trình Công tác Hội 2019

03-CTr/UBH 21/03/2019

Chương trình công tác Hội 2019

12-CTr/ĐTN 12/09/2019

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019-2020

09-CTr/ĐTN 10/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

07-CTr/ĐTN 04/06/2018

CHƯƠNG TRÌNH hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2018-2022

05-CTr/UBH 25/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017

01-CT/HĐĐ 31/08/2017

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018

17-CTr/LN 05/09/2016

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016-2017

19-CTr/ĐTN 10/01/2017

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017

16-CTHĐ/ĐTN 07/09/2016

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐÔNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020


« 1 2 » 

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


Bản quyền thuộc về: THÀNH ĐOÀN ĐÔNG HÀ

Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
20 Trần Hưng Đạo, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

  THÀNH ĐOÀN ĐÔNG HÀ


Địa chỉ: 03 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 0233.3853.971
Email: thanhdoandongha@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
2

Tổng truy cập
Tổng truy cập
257,021