Số và ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

Hỗ trợ

13-CTr/ĐTN 16/01/2020

Chương trình Công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

03-CTR/UBH 21/03/2019

Chương trình Công tác Hội 2019

03-CTr/UBH 21/03/2019

Chương trình công tác Hội 2019

12-CTr/ĐTN 12/09/2019

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019-2020

09-CTr/ĐTN 10/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

07-CTr/ĐTN 04/06/2018

CHƯƠNG TRÌNH hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2018-2022

05-CTr/UBH 25/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017

01-CT/HĐĐ 31/08/2017

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018

19-CTr/ĐTN 10/01/2017

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017

18-CTr/ĐTN 14/09/2016

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016-2017


« 1 » 

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


Bản quyền thuộc về: THÀNH ĐOÀN ĐÔNG HÀ

Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
20 Trần Hưng Đạo, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

  THÀNH ĐOÀN ĐÔNG HÀ


Địa chỉ: 03 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 0233.3853.971
Email: thanhdoandongha@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
0

Tổng truy cập
Tổng truy cập
0