Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022


Cập nhật 13/09/2017 Lượt xem 312

 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 27/9/2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh - thành phố Đông Hà.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Quảng Trị. Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ dựng xây quê hương đất nước, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Để Đại hội được tuyên truyền rộng khắp và có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên và nhân dân trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022. Nội dung Đề cương tuyên truyền tập trung vào những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG TRỊ, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

1. Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn tiếp tục được chú trọng, triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần nâng cao ý thức công dân, đạo đức, nhân cách và lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi. Toàn đoàn đã tổ chức được 2.419 hoạt động tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn và 6 bài học lý luận chính trị thu hút 314.805 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước và tuổi trẻ tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước được đổi mới về hình thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tiêu biểu như đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”, “Tuổi trẻ Quảng Trị với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”... Phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị học tập và làm theo lời Bác” được cụ thể hóa bằng những nội dung, tiêu chí cụ thể gắn với học tập, lao động, công tác của từng đối tượng thanh thiếu niên, tạo bước chuyển biến về chất trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Các hoạt động giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, qua đó phát huy hiệu quả thế mạnh của một địa phương có nhiều di tích lịch sử cách mạng, có giá trị giáo dục cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Công tác tuyên truyền không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức, bám sát thực tiễn công tác Đoàn, ngày càng gần gũi với nhu cầu, tâm lý tiếp nhận của giới trẻ. Hệ thống thông tin tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn được mở rộng, vận hành đồng bộ, thường xuyên và có nhiều khởi sắc. Tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng đoàn viên, thanh thiếu nhi, bước đầu phát huy hiệu quả. Có thể thấy rằng, việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục đã thực sự làm tăng hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn trong nhiệm kỳ qua. Vì vậy, hình ảnh của tổ chức Đoàn trong đoàn viên thanh niên và xã hội ngày càng được nâng lên.

2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục được đẩy mạnh, khẳng định khát vọng và khả năng cống hiến của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp trong toàn Đoàn, khẳng định rõ nét vai trò, dấu ấn của Đoàn và tuổi trẻ trong quá trình xây dựng nông thôn mới, qua đó đã nâng cấp sửa chữa 573 km đường giao thông nông thôn, khai thông 231 km hệ thống kênh mương nội đồng; đăng ký xây dựng 474 “Con đường thanh niên xây dựng nông thôn mới”; thực hiện 606 km công trình “Ánh sáng đường quê” với tổng giá trị trên 7.1 tỷ đồng, triển khai Đề án xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” giai đoạn 2016- 2020 với tổng kinh phí dự kiến 12,7 tỷ đồng... Trong 05 năm, toàn Đoàn đã tổ chức 14 chiến dịch tình nguyện cấp tỉnh, 138 chiến dịch cấp huyện và 1.350 chiến dịch cấp cơ sởkhám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 36.243 lượt người; tặng 111 căn nhà nhân ái cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, 03 nhà bán trú, 01 thư viện, 02 điểm trường, 04 sân chơi cho học sinh miền núi; vận động, trao tặng 24.789 suất quà và hàng ngàn nhu yếu phẩm khác cho đồng bào bị ảnh hưởng với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồngĐảm nhận thực hiện 12 công trình thanh niên cấp tỉnh và 85 công trình thanh niên cấp huyện, 704 công trình thanh niên cấp cơ sở làm lợi trên 18 tỷ đồng. Phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng văn minh đô thị” được triển khai với các nội dung cụ thể, phù hợp, góp phần cải tạo cảnh quan, xây dựng nếp sống văn minh đô thị với 1.716 công trình, phần việc, hoạt động xây dựng văn minh đô thị thu hút 258.145 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các phong trào xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực, đối tượng như: Phong trào “3 trách nhiệm”, “Tuổi trẻ xung kích cải cách hành chính”, phong trào “4 nhất” tiếp tục phát triển, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Phong trào “Sáng tạo trẻ” đã khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, lao động sản xuất. Hoạt động xung kích bảo vệ  Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục phát triển với các hoạt động sôi nổi như cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; các phong trào “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”... đã tạo điều kiện, môi trường để tuổi trẻ hăng hái rèn luyện, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các hoạt động đối ngoại với thanh niên các tỉnh Savannakhet, Salavan tiếp tục được duy trì và có những nét đổi mới, được nhân rộng trong toàn quốc. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng hội nhập quốc tế, các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin cho đoàn viên thanh niên về cơ hội và thách thức, kinh nghiệm trong quá trình hội nhập quốc tế và sự hình thành của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

3Phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai đến các đối tượng thanh niên, gắn với việc giải quyết các nhu cầu cơ bản nhất của thanh niên về học tập, nghề nghiệp, việc làm, phát triển thể chất, trí tuệ và kỹ năng xã hội. Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức 507 hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho 23.750 đoàn viên thanh niên; phối hợp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho 17.813 thanh niên, đặc biệt đã định hướng, tư vấn chuyển đổi sinh kế cho 542 đoàn viên, thanh niên các xã ven biển. Công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, tổng dư nợ ủy thác Ngân hàng CSXH qua kênh Đoàn thanh niên từ 66 tỷ đồng năm 2012 được nâng lên trên 181,3 tỷ đồng năm 2017; hỗ trợ thanh niên triển khai 39 dự án vay vốn theo chương trình 120 kênh Trung ương Đoàn với tổng dư nợ gần 1,1 tỷ đồng... Tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, tiêu biểu là chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị”, “Thúng lúa khuyến học”, “Nâng bước em đến trường”,“Xe đạp giúp bạn đến trường”... Qua đó, kết nối vận động trên 7,5 tỷ đồng tặng học bổng tiếp sức đến trường cho 1.595 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức 303 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị”, định hướng học tập cho hơn 100.000 nghìn lượt học sinh, quyên góp kinh phí trao hơn 5.000 suất học bổng với tổng trị giá gần 2,8 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2012 - 2017 cũng đánh dấu bước trưởng thành của Đoàn trong giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi với các hoạt động nổi bật như chương trình “Học kỳ trong quân đội”, “Trại huấn luyện kỹ năng”, “Học làm người có ích”, thành lập các câu lạc bộ thủ lĩnh thanh niên ở các cơ sở Đoàn… đem đến những hình thức sinh hoạt, hoạt động mới mẻ, thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh thiếu niên và được xã hội ghi nhận đánh giá cao.

4Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng Hội LHTN không ngừng được củng cố và phát triển. Trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn kết nạp được 50.563 đoàn viên; có 90,7 % cơ sở Đoàn vững mạnh và khá, 95,2 % đoàn viên được xếp loại khá, xuất sắc. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động triển khai hiệu quả Chương trình Rèn luyện đoàn viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình, giải pháp hiệu quả nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là đầu tư giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước bước đầu đạt được một số kết quả tích cực; trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 10 cơ sở Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ Đoàn được chú trọng và có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp cơ bản được trẻ hóa và chuẩn hóa theo Quy chế cán bộ Đoàn, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Công tác tập huấn cán bộ được thực hiện thường xuyên, có sự phân cấp và gắn với chức danh. Nội dung, phương thức tập huấn thường xuyên có sự đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế... Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng triển khai, nội dung kiểm tra, giám sát bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác gắn theo đợt và chuyên đề góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, phát sinh ở cơ sở, phát hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng Hội LHTN Việt Nam được quan tâm đẩy mạnh. Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam phát huy có hiệu quả. Hoạt động của Hội LHTN Việt Nam không ngừng được mở rộng về quy mô với nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Các cấp bộ Hội đã tích cực phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo nhu cầu, sở thích, chú trọng tổ chức các hoạt động tiếp cận, hỗ trợ thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân... Các tổ chức thành viên tập thể trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục có bước phát triển, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình trong thanh niên và xã hội.

5. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn được nâng lên. Các cấp bộ Đoàn, Đội đã tổ chức tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội cho các em thiếu niên, nhi đồng thông qua các phong trào“Thiếu nhi Quảng Trị thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác dạy”, “Nghìn việc tốt”,“Đọc và làm theo báo Đội”, các mô hình “Thư viện xanh”,“Tiếng loa học tập”, “Dạy bơi miễn phí cho học sinh”...  Phong trào “Kế hoạch nhỏ” được triển khai hiệu quả, có nhiều đổi mới.  Các cấp bộ Đoàn, Đội đã kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình trong phong trào thiếu nhi thông qua các hình thức tuyên dương thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác hồ, Chỉ huy Đội giỏi; thực hiện tốt công tác vận động các nguồn lực xã hội trong chăm sóc và giáo dục trẻ em, qua đó đã trao tặng trên 2.800 học bổng, gần 3.000 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 75 tủ sách học đường với tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng.

6. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được phát huy. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; giới thiệu cán bộ trẻ, đủ năng lực và phẩm chất cho các cơ quan trong hệ thống chính trị. Tập trung thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong 5 năm qua, toàn Đoàn đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 4.926 đảng viên trên tổng số 6.068 đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ, chiếm tỷ lệ 81%.

7. Công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn. Vai trò tham mưu của các cấp bộ Đoàn với cấp ủy ngày càng chủ động, hiệu quả; công tác phối hợp với chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội được thực hiện kiên trì, tích cực; công tác vận động các nguồn lực xã hội hoá được đẩy mạnh và có bước phát triển vượt bậc. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã ký kết quy chế phối hợp công tác với UBND các cấp; ký kết 12 chương trình kế hoạch phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; vận động hơn 60 tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tổ chức các hoạt động. Phương thức chỉ đạo, điều hành của các cấp bộ Đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục được tình trạng chỉ đạo dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, hướng trọng tâm về cơ sở, nâng cao tính chủ động và mở rộng không gian sáng tạo cho cơ sở. Các cấp bộ Đoàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, chỉ đạo, đảm bảo thông tin nhanh, chính xác và thống nhất. Công tác thi đua khen thưởng kịp thời, hướng tới nhiều đối tượng, ưu tiên cán bộ đoàn viên, thanh niên ở cơ sở, thanh niên trực tiếp tham gia lao động, sản xuất. Trong nhiệm kỳ, có 05 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 134 tập thể, 167 cá nhân được Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng; 762 tập thể, 981 cá nhân được BCH Tỉnh đoàn khen thưởng.

II. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH VÀ MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Dự báo bối cảnh tình hình tác động đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Trong xu thế đổi mới, hội nhập phát triển toàn diện của quê hương, đất nước, với lợi thế về địa chính trị và địa kinh tế là điểm đầu cầu hành lang kinh tế Đông Tây, cửa ngõ hướng ra Biển Đông, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, có 02 cửa khẩu quốc tế La Lay và Lao Bảo, khu kinh tế Đông Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, triển khai... tình hình kinh tế xã hội Quảng Trị dự báo sẽ có nhiều bước phát triển tích cực, mở ra nhiều cơ hội lớn cho thanh niên Quảng Trị. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Các chủ trương lớn về công tác thanh niên của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục được triển khai, cụ thể hoá, sự quan tâm chăm lo, tạo điều kiện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đối với thế hệ trẻ không ngừng được tăng cường. Đó sẽ là các yếu tố tạo thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên trong những năm tiếp theo. Thông điệp hành động, đổi mới mạnh mẽ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước đang tạo ra động lực và khí thế mới cho tuổi trẻ tỉnh nhà thi đua rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình kinh tế xã hội đất nước và tỉnh Quảng Trị tiếp tục còn có những khó khăn tác động đến thanh thiếu nhi. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự chống phá, lôi kéo của các thế lực thù địch; diễn biến phức tạp của các loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục là những thách thức lớn đối với sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại và mạng xã hội sẽ có những tác động đa chiều đến việc đoàn kết, tập hợp, giáo dục, định hướng tư tưởng và phát huy thanh thiếu nhi.

Hiện nay, thanh niên Quảng Trị (từ 16-30 tuổi) có trên 121.900 người, chiếm 19,55% dân số và 34,9% lực lượng lao động toàn tỉnh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có 17 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương; 441 cơ sở Đoàn (221 Đoàn cơ sở, 220 chi đoàn cơ sở); 2.377 chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở. Toàn tỉnh có 48.159 đoàn viên. Theo dự báo, trong những năm tới tổng số thanh niên tiếp tục có xu hướng giảm trong tương quan với tổng dân số toàn tỉnh; tỷ lệ thanh niên ở khu vực nông thôn có chiều hướng giảm, tỷ lệ thanh niên khu vực thành thị có chiều hướng tăng. Đại bộ phận thanh niên Quảng Trị luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có hoài bão, ý chí, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác; sẵn sàng cống hiến trí tuệ, sức trẻ vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Học tập, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, vui chơi, giải trí tiếp tục là những nhu cầu cơ bản và mối quan tâm hàng đầu của thanh thiếu nhi. Đặc biệt, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo sẽ là nhu cầu bức thiết của thanh niên.

Tuy nhiên, do chịu sự tác động mặt trái của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thanh niên Quảng Trị còn bộc lộ những hạn chế. Một bộ phận thanh niên có biểu hiện hoài nghi, phai nhạt lý tưởng; thiếu hụt kiến thức lịch sử, văn hóa dân tộc; thờ ơ, vô cảm, thích phê phán trước các vấn đề xã hội, ích kỷ, thực dụng, thiếu ý thức xây dựng; tỷ lệ thanh niên vi phạm pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý có xu hướng gia tăng gây nhiều bức xúc và làm giảm niềm tin của xã hội đối với thanh niên. Trình độ chuyên môn, kỹ năng xã hội của thanh niên tuy đã được nâng cao nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn là áp lực lớn nhất đối với thanh niên và công tác thanh niên. Những tác động đa diện, đa chiều từ đời sống xã hội làm cho tình hình thanh thiếu nhi tiếp tục có sự đan xen giữa mặt tích cực và tiêu cực, trong đó yếu tố tích cực giữ vai trò chủ đạo, quyết định chiều hướng phát triển của thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

2. Mục tiêu

Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng Hội vững mạnh; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình và công lý; có hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình nguyện, sáng tạo góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu đưa Quảng Trị sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

3. Các chỉ tiêu, đề án trọng tâm

3.1. Các chỉ tiêu chủ yếu

- 100% cán bộ Đoàn, trên 90% đoàn viên, 70% thanh niên được tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Đoàn.

- Đến năm 2022, 100% các cấp bộ Đoàn thành lập và sử dụng hiệu quả các tài khoản, chuyên trang trên mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên.

- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế.

- Hàng năm, tăng trưởng nguồn vốn vay uỷ thác của Ngân hàng CSXH qua Đoàn Thanh niên trên 20%; cung cấp thông tin tư vấn, hướng nghiệp cho 100% học sinh THPT; phối hợp giới thiệu việc làm mới cho trên 4.500 thanh niên.

- Hàng năm, 100% Đoàn xã, phường, thị trấn hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 01 mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên. Các cấp bộ Đoàn hỗ trợ ít nhất 15 dự án khởi nghiệp của thanh niên.

- Hàng năm, 100% các cấp bộ Đoàn hoàn thành chỉ tiêu thực hiện Đề án xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” giai đoạn 2016 - 2020.

- Vận động xây dựng 100 nhà nhân ái, nhà tình nghĩatổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 35.000 lượt người; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 25.000 đơn vị máu. Hằng năm mỗi đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh.

- Hàng năm, kết nạp trên 10.000 đoàn viên mới; giới thiệu trên 2.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên thường xuyên đạt 70%. Phấn đấu thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong 80% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có đủ điều kiện.

- Đến năm 2022, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách đạt chuẩn theo Quy chế cán bộ Đoàn và các quy định về công tác cán bộ của cấp uỷ.

- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng mới ít nhất 01 mô hình vui chơi cho thanh thiếu nhi được Đoàn cấp trên công nhận; vận động trao tặng trên 10.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đỡ đầu thường xuyên 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

3.2. Các chương trình, đề án, lĩnh vực trọng tâm mang tính đột phá

* Các chương trình, đề án trọng tâm

- Hoàn thành Đề án xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” giai đoạn 2016 - 2020.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2016 – 2021.

- Chương trình Tuổi trẻ Quảng Trị tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao”.

- Chương trình Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Đoàn, Hội, Đội”.

* Lĩnh vực đột phá

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là địa bàn dân cư và phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XII là Đại hội của sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, khởi nghiệp, xung kích vì sự phát triển của quê hương, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà đồng lòng, đồng sức, nêu cao tinh thần “Đoàn kết - sáng tạo - xung kích - tình nguyện” của tuổi trẻ, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phát triển bền vững, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu đưa Quảng Trị sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

15/03/2018
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -...

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng và Bác Hồ đã nhận thấy sự cần thiết...


03/01/2018
Tài liệu tuyên truyền về kết quả năm APEC 2017

Tuần lễ Cấp cao APEC, đỉnh cao của năm APEC 2017, diễn ra từ ngày 06 – 11/11/2017 tại...


27/11/2017
Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS HCM toàn quốc lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI là sự kiện chính trị quan...


19/10/2017
Poster tuyên truyền về phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2017 - 2018

Trong những năm qua, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” là môi trường tạo động lực cho...


18/10/2017
Công bố biểu trưng chào mừng ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Biểu trưng chào mừng ĐH Đoàn toàn quốc có tạo hình dứt khoát, bố cục lớp lớp tạo điểm...


  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


Bản quyền thuộc về: THÀNH ĐOÀN ĐÔNG HÀ

Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
20 Trần Hưng Đạo, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

  THÀNH ĐOÀN ĐÔNG HÀ


Địa chỉ: 03 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 0233.3853.971
Email: thanhdoandongha@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
3

Tổng truy cập
Tổng truy cập
247,277